Основни параметри

Чертеж № Интеркар ЕООД Товароносимост Размер между осите на шенкелите (мм) Размер между челата на главините в (мм)
Вариант*
А/B/С
Ъгли на завиване** Диаметър за присъединяване на колелата*** Присъединяване към шаси**** Еквивалент на Балканкар АД Приложение в машини Производство на
1. 11.4100.00 25 kN 650 842/85/902 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Ос Ø35/162 /С/6011.2.00.00.00 Херку, Балканкар Рекорд, Димекс
2. 11.4100.00-01 25 kN 554 746/760/810 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Ос Ø35/162 мм /Б/6014.2.00.00.00 Балканкар Рекорд, Димекс
3. 11.4100.00-02 25 kN 680 872/886/932 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Ос Ø35/162 мм /Б/6016.2.00.00.00 Балканкар Рекорд,Димекс
4. 11.4100.00-03 25 kN 680 872/886/932 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Ос Ø35/225 мм /Б/6018.2.00.00.00 Балканкар Рекорд
5. 11.4100.00 Е 25 kN 650 842/856/902 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Ос Ø35/162 мм /С/6011.2.00.00.00 Е Херку, Балканкар Рекорд
6. 11.4100.00-02Е 25 kN 680 872/886/932 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Ос Ø35/162 мм /Б/6016.2.00.00.00 Е Балканкар Рекорд,Димекс
7. 11.1.4100.00 25 kN 650 842/856/902 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 270 мм Няма Каравел
8. 11.1.4100.00-01 25 kN 554 746/760/810 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 270 мм Няма Каравел
9. 11.1.4100.00-02 25 kN 680 872/886/932 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 270 мм Няма Каравел
10. 11.2.4100.00 25 kN 650 842/856/902 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Еластично 280 мм Няма Ви&Рус
11. 11.2.4100.00-01 25 kN 554 746/760/810 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Еластично 280 мм Няма Ви&пус
12. 11.2.4100.00-02 25 kN 680 872/886/932 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Еластично 280 мм Няма Ви&Рус
13. 11.3.4100.00 25 kN 650 842/856/902 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Ос Ø40/165 мм /А/4955.11.00.00.00 Рекорд1-Плевен
14. 11.3.4100.00-01 25 kN 554 746/760/810 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Ос Ø40/165 мм Няма -
15. 11.3.4100.00-02 25 kN 680 872/886/932 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Ос Ø40/165 мм Няма -
16. 11.4.4100.00 25 kN 650 842/856/902 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 190 мм Няма -
17. 11.4.4100.00-01 25 kN 554 746/760/810 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 175 мм /Б/6034.2.00.00.00 Балканкар-6 септември, Рекорд
18. 11.4.4100.00-02 25 kN 680 872/886/932 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 175 мм /Б/6044.1.00.00.00 Балканкар-6 септември, Рекорд
19. 11.5.4100.00 25 kN 554 746/760/810 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Еласт. втулка Ø50 мм /А/4900.00.00.00 ЕВ687 Балканкар-6 септември
20. 11.6.4100.00 25 kN 600 792 /806/852 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Еласт. втулка Ø50 мм /А/4901.00.00.00.ЕВ717 /А/6013.00.00.00 Балканкар-6 септември
21. 11.7.4100.00 30 kN 680 872/886/932 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Еласт. втулка Ø60 мм /Б/4925.1.00.00.00.ЕВ735 Балканкар-6 септември
22. 11.8.4100.00 25 kN 600 792 /806/852 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 170 мм /А/4934.00.00.00.ЕВ695 /А/6043.00.00.00 Балканкар-6 септември
23. 11.8.4100.00-01 25 kN 600 792/806/852 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 225 мм /А/4952.00.00.00. Балканкар-6 септември
24. 11.8.4100.00-02 30 kN 680 872/886/932 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 225 мм /Б/4944.00.00.00 Балканкар-6 септември
25. 11.9.4100.00 30kN 680 872/886/932 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 250 мм /Б/5014.00.00.00 Балканкар-6 септември,Рад Инженеринг
26. 11.9.4100.00-01 30 kN 650 842/856/902 58/80 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 250 мм /С/6046.00.00.00 Балканкар-6 септември
27. 11.9.4100.00-02 25 kN 600 792 /806/852 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 190 мм /А/4959.4.00.00.00 Балканкар-6 септември
28. 11.10.4100.00 25 kN 744 982 56/78 Ø175/6хМ14х1,5 ШС25/кулиса 4919.03.00.00 Дунав-Лом, Дивен
29. 11.10.4100.00-01 25 kN 744 982 56/78 Ø205/6хМ14х1,5 ШС25/кулиса 4924.06.00.00 Дунав-Лом, Дивен
30, 11.10.4100.00-SP 25 kN 680 980 50/70 Ø175/6хМ14х1,5 ШС25/кулиса Няма Дунав-Лом, Дивен
31. 12.4100.00 30 kN 744 975 58/78 Ø160/5хМ14х1,5 Еластично 320 мм БД 1647.00.00 Балкан Ловеч, Херку, Ромекс
32. 12.4100.00-01 35 kN 744 975 56/76 Ø160/5хМ14х1,5 Еластично 320 мм 6019.1.00.00.00 Херку, Ромекс кар
33. 12.4100.00-02 35 kN 744 982 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 Еластично 320 мм Няма Херку, Ромекс кар
34. 12.1.4100.00 30 kN 744 975 58/78 Ø160/5хМ14х1,5 Еластично 320 мм БД 25 Балкан Ловеч
35. 12.1.4100.00-01 35 kN 744 975 56/76 Ø160/5хМ14х1,5 Еластично 320 мм БД 35 Балкан Ловеч
36. 12.1.4100.00-02 35 kN 744 982 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 Еластично 320 мм БД 50 Балкан Ловеч
37. 12.2.4100.00 30 kN 744 975 58/78 Ø160/5хМ14х1,5 Дънлоп 310 мм 4953.1.00.00.00 /6015.00.00.00/ Херку, Балканкар Средец, Балканкар Рекорд, Димекс
38. 12.2.4100.00-01 35 kN 744 975 56/76 Ø160/5хМ14х1,5 Дънлоп 310 мм 4953.4.00.00.00 /6021.00.00.00-02/ Херку, Балканкар Средец, Балканкар Рекорд, Димекс
39. 12.2.4100.00-02 35 kN 744 982 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 Дънлоп 310 мм 6021.2.00.00.00-02 Херку, Балканкар Средец, Балканкар Рекорд, Димекс
40. 12.3.4100.00 30 kN 744 975 58/78 Ø160/5хМ14х1,5 Дънлоп = 4925.3 6025.1.00.00.00 Балканкар Рекорд
41. 12.3.4100.00-01 35 kN 744 975 56/76 Ø160/5хМ14х1,5 Дънлоп = 4925.3 Няма Балканкар Рекорд
42. 12.3.4100.00-02 35 kN 744 982 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 Дънлоп = 4925.3 Няма Балканкар Рекорд
43. 12.4.4100.00 30 kN 744 975 58/78 Ø160/5хМ14х1,5 Ос Ø60 Няма Щайнбок
44. 12.4.4100.00-01 35 kN 744 975 56/76 Ø160/5хМ14х1,5 По желание Няма  
45. 12.4.4100.00-02 35 kN 744 982 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 По желание Няма  
46. 12.5.4100.00 30 kN 744 975 58/78 Ø160/5хМ14х1,5 По желание Няма  
47. 12.5.4100.00-01 35 kN 744 975 56/76 Ø160/5хМ14х1,5 По желание Няма  
48. 12.5.4100.00-02 35 kN 744 982 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 По желание Няма  
49. 12.6.4100.00 30 kN 744 975 56/76 Ø160/5хМ14х1,5 Ос Ø60  Рекорд1733 Няма Балканкар Рекорд
50. 12.7.4100.00 30 kN 744 982 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 Ос Ø60  Рекорд1733 4902.00.00.00 Балканкар Рекорд
51. 12.8.4100.00 30 kN 744 975 58/78 Ø160/5хМ14х1,5 Дънлоп 225 мм 4953.6.00.00.00.6020.00.00.00 Балканкар Рекорд,Балканкар Хебар
52. 12.8.4100.00-01 35 kN 744 975 56/76 Ø160/5хМ14х1,5 Дънлоп 225 мм 6021.00.00.00 Балканкар Рекорд,Балканкар Хебар
53. 12.8.4100.00-02 35 kN 744 982 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 Дънлоп 225 мм 6021.2.00.00.00 Балканкар Рекорд,Балканкар Хебар
54. 12.9.4100.00 30 kN 744 975 58/78 Ø160/5хМ14х1,5 Дънлоп 250 мм Няма Рад Инженеринг
55. 12.9.4100.00-01 35 kN 870 1100 56/76 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 310 мм 6060.00.00.00 Рад Инженеринг
56. 12.9.4100.00-02 35 kN 870 1100 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 Дънлоп 250 мм Няма Рад Инженеринг
57. 12.9.4100.00-03 35 kN 870 1100 56/76 Ø160/6хМ18х1,5 Дънлоп 250 мм Няма Рад Инженеринг
58. 12.10.4100.00 30 kN 744 975 56/76 Ø175/6хМ14х1,5 ШС35/Кулиса Няма Рад Инженеринг,ИТМ Продукт
59. 12.10.4100.00-01 35 kN 744 982 56/76 Ø205/6хМ18х1,5 ШС35/Кулиса Няма Рад Инженеринг,ИТМ Продукт
60. 13.4100.00 25 kN 650 902 56/78 Ø145/5хМ14х1,5 Еластично 250 мм Няма Балкан Ловеч
61. 13.2.4100.00 25 kN 650 860 74/100 Ø145/5хМ14х1,5 Еластично 320 мм Няма ЗИК Екатеринбург, Рад Инжениринг
62. 13.2.4100.00-E 25 kN 650 860 74/100 Ø145/5хМ14х1,5 Еластично 320 мм Няма ЗИК Екатеринбург, Рад Инжениринг
63. 13.2.4100.00-01E 30 kN 650 860 77/103 Ø145/5хМ14х1,5 Еластично 320 мм Няма ЗИК Екатеринбург, Рад Инжениринг
64. 13.9.4100.00-Е 25 kN 650 860 74/100 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 250 мм Няма Рад Инжениринг
65. 13.9.4100.00-01-Е 30 kN 650 860 74/103 Ø145/5хМ14х1,5 Дънлоп 250 мм Няма Рад Инжениринг
66. 03.4100.00 52 kN 1280 1716 49/74 Ø275/8хМ22х1,5 Еластично 390 мм 6009.00.00.00 Херку, ИПО, ХМТ груп
67. 03.1.4100.00 60 kN 1280 1716 49/74 Ø275/8хМ22х1,5 Еластично 390 мм 6049.00.00.00 Херку, ИПО, ХМТ груп
68. 03.2.4100.00 76 kN 1280 1716 49/74 Ø275/8хМ22х1,5 Еластично 390 мм 6049.1.00.00.00 Херку, ИПО, ХМТ груп
69. 03.2.4100.00-SP 76 kN 1280 1916 49/74 Ø275/8хМ22х1,5 Еластично 390 мм Няма Херку, ИПО, ХМТ груп, ИТМ Продукт
70. 03.3.4100.00 76 kN 1280 1716 49/74 Ø275/8хМ22х1,5 Ос Ø62/400 6036.00.00.00 Херку, ИПО, ХМТ груп, Картаген
71. 03.4.4100.00 80 kN 1280 1716 45/71 Ø335/10хМ22х1,5 Ос Ø80/640 6037.00.00.00 Херку, ИПО, ХМТ груп
72. 14.4100.00 90 kN 1500 2192 55/79 Ø335/10хМ22х1,5 Еластично 600 мм Няма Херку, ИПО, ХМТ груп
73. 14.4100.00-01 110 kN 1500 2192 55/79 Ø335/10хМ22х1,5 Еластично 600 мм Няма Херку, ИПО, ХМТ груп
74. 14.1.4100.00 120 kN 1500 2192 55/79 Ø335/10хМ22х1,5 Ос Ø80/640 мм Няма Херку, ИПО, ХМТ груп
75. 15.4100.00 36 kN 1180 1420 46/70 Ø160/5хМ14х1,5 Дънлоп 225 мм 6038.00.00.00 Балканкар Рекорд
76. 15.4100.00-01 40 kN 1180 1420 46/70 Ø160/5хМ14х1,5 Ос Ø50/300 мм Няма Ромекс кар
77. 15.4100.00-02 50 kN 1180 1420 40/60 Ø205/6хМ18х1,5 Ос Ø50/405 6028.1.00.00.00 Балканкар Рекорд
78. 15.1.4100.00 46 kN 1180 1420 45/70 Ø205/6хМ18х1,5 Ос по желание Няма -
79. 15.1.4100.00-01 46 kN 1180 1420 45/70 Ø275/8хМ22х1,5 Ос по желание Няма -
80. 15.1.4100.00-02 46 kN 1180 1420 45/70 Ø205/6хМ18х1,5 Дънлоп 310 мм Няма -
81. 15.2.4100.00 52 kN 1180 1420 45/70 Ø275/8хМ22х1,5 Дънлоп 370 мм Няма -
82. 15.2.4100.00-01 52 kN 1180 1420 45/70 Ø275/8хМ22х1,5 Еластично 390 мм Няма -
83. 15.2.4100.00-02 62 kN 1180 1500 45/70 Ø275/8хМ22х1,5 Еластично 390 мм 6050.00.00.00 Балканкар Рекорд
84. 16.4100.00 90 kN 1050 1296 50/68 Ø205/6хМ18х1,5 Еластично 420 Няма Дантрак
85. 16.1.4100.00 90 kN 1050 1296 50/68 Ø205/6хМ18х1,5 Дънлоп  370 мм Няма Дантрак
86. 16.2.4100.00 100 kN 1050 1296 50/68 Ø275/8хМ22х1,5 Ос Ø80/600 Няма Дантрак